KÁRMENTESÍTÉS (remediáció)

 

Cégünk foglalkozik a földtani közegben és a felszín alatti vizekben hátramaradt, akkumulálódott szennyeződések felderítésével, a szennyeződések mértékének feltárásával, illetve újabb szennyeződések kialakulásának megakadályozásával, emellett a múltból visszamaradt környezeti károk mérséklésével vagy felszámolásával.

A környezetvédelmi tevékenység jogszabályi hátterét a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, valamint a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet biztosítja. E jogszabályok – többek között – rögzítik a felszín alatti vizek, illetve a földtani közeg szennyezettségének megelőzésére vonatkozó előírásokat és a szennyezettségi határértékeket.

Kármentesítési folyamatok:

 • alapállapot felmérése (szennyezés feltárása)
 • tényfeltárás: a talajt és felszín alatti vizeket ért szennyezés esetén elsődleges feladat a környezeti kár azonnali felmérése, majd a szennyezés horizontális és vertikális lehatárolása
 • műszaki beavatkozási terv készítése
 • műszaki beavatkozás (kármentesítő rendszer kiépítése és üzemeltetése)
 • utóellenőrzés (utómonitoring)

Kármentesítési technológiák (Ha tényfeltárás és a kockázatelemzés megfelelően részletesen alátámasztott, akkor a műszaki és a gazdasági paraméterek ismeretében az alkalmazandó technológiát, valamint a beavatkozás mértékét is helyesen tudjuk meghatározni.)

A kármentesítési tapasztalataink alapján elmondható, hogy kármentesítő technológiát a földtani és vízföldtani adottságok, valamint költséghatékonyság függvényében kell megválasztani, illetve kombinálni.

Földtani közeg esetében alkalmazott in situ eljárásaink:

 • air-sparging (levegő injektálás)
 • SVE soil vapor extraction (talajgáz elszívás)
 • intenzifikált biodegradáció, bioremediáció (speciális mikroorganizmusokkal, enzimekkel)
 • talajátmosás
 • fitoremediáció

Földtani közeg esetében alkalmazott ex situ és ex situ on site eljárásaink:

 • talajcsere
 • bioágyas remediáció (depózás, forgatás, biológiai kezelés)

Felszín alatti víz esetében alkalmazott in situ eljárásaink:

 • intenzifikált bioremediáció
 • air-sparging (levegő injektálás)
 • hidraulikai gát/résfalazás (szennyezés terjedésének megakadályozása)

Felszín alatti víz esetében alkalmazott ex situ és ex situ on site eljárásaink:

 • vízkitermelés és elszállítás
 • pump-and-treat (termelőkutas és drénes vízkitermelés – fázisszétválasztás – sztrippelés – utókezelés – visszainjektálás/szikkasztás)

 

KÁRELHÁRÍTÁS

Havária jellegű szennyezések kárelhárítását vállaljuk, azonnali gyors beavatkozással, a szennyezés lokalizálásával, teljes körű ügyintézéssel, hatósági kapcsolattartással, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően, akár 7/24 munkarendben is.