KÖRNYEZETVÉDELMI TÉNYFELTÁRÁS

 

Ipari ingatlan befektetések során jelentős kockázati tényezőként lép fel az ingatlan környezeti állapota, mivel a végzett tevékenységek során üzemzavarokból, különböző meghibásodásokból szennyezőanyagok juthatnak ki a környezetbe, jelentősen elszennyezve a földtani közeget és a talajvizet. Ezen szennyeződések feltárása, pontos megismerése szükséges ahhoz, hogy az ingatlan valós értéke meghatározható legyen, valamint a szennyezéssel kapcsolatos szerződéses felelősség vállalás megfelelően rögzíthető legyen. Ezen szennyeződések feltárása, pontos területi lehatárolása a felderítő vagy részletes tényfeltárás keretében elvégzendő feladat.

A felderítő tényfeltárás célja helyszíni bejárás, történeti adatgyűjtés, dokumentum kutatás, valamint helyszíni mintavételek és mérések alapján bizonyítani a szennyezés tényét, meghatározni a szennyezőanyagok forrását, pontosítani a szennyezőanyagok típusát.

A részletes tényfeltárás célja további helyszín specifikus technológiával történő mintavétellel és geofizikai vizsgálatokkal a szennyezőforrások helyének, kiterjedésének további pontosítása, a szennyezés kiterjedésének pontos térbeli lehatárolása, valamint a szennyezés környezeti és humánegészségügyi kockázatának meghatározása.

A meghatározott kockázat mértékétől függően az illetékes környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott műszaki beavatkozási terv szerint el kell végezni a szennyezés felszámolását, vagy a szennyezés kármentesítési monitoringját.

Szennyezettség esetén a területileg illetékes vízügyi illetve környezetvédelmi hatóság gyakorolja a hatósági jogköröket és ad ki a környezethasználóra vagy területtulajdonosra nézve kötelező érvényű határozatot a szennyezettség megismerésére (tényfeltárás) és kármentesítésre, kármentesítési monitoringra a vonatkozó jogszabályok szerint (219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről; 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről).

Talajvízmintavétel
Mintavételi fúrás
Magmintavétel
Folyamatos magmintavéltel magládába
Tényfeltárás térkép