VÍZJOGI ENGEDÉLYEZTETÉS

Jogszabály: 41/2017. (XII.29.) BM rendelet

A vízjogi engedélyezési eljárás a vízzel, vízi építményekkel kapcsolatos hatósági eljárás. A törvény alapján minden olyan vízilétesítménynek, mely kapcsolatban van a felszíni, vagy felszín alatti vizekkel, vízjogi engedéllyel kell rendelkeznie.

Az engedélykérelmet erre alkalmas, Mérnöki Kamarai tagnak, illetve az adott szakterületre érvényes tervezői jogosultsággal rendelkező személy készítheti el. Az engedélykérelmi dokumentációt a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságra kell benyújtani.

A vízjogi engedély fajtái:

  • elvi vízjogi engedély,
  • vízjogi létesítési engedély,
  • vízjogi üzemeltetési engedély,
  • vízjogi fennmaradási engedély.

Elvi vízjogi engedély kérhető a vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó vízhasználat, vízimunka és vízilétesítmény műszaki tervezéséhez. Az elvi vízjogi engedély az építtető által tervezett vízgazdálkodási cél megvalósításának lehetőségeit, feltételeit határozza meg, de vízimunka elvégzésére, vízilétesímény megépítésére, illetőleg a vízhasználat gyakorlására nem jogosít.

Vízjogi létesítési engedély szükséges vízimunka elvégzéséhez, vízilétesítmény megépítéséhez (átalakításához), megszüntetéséhez. Az engedély a vizek áramlási, lefolyási viszonyait, mennyiségét, minőségét, medrét, partját vagy a felszín alatti vizek víztartó képződményeit befolyásoló vagy megváltoztató vízi létesítmény (megépítésére, átalakítására, megszüntetésére) vagy vízi munka elvégzésére szolgál.
Az engedélyt az építtető, a tulajdonos vagy vagyonkezelő köteles beszerezni.

Vízjogi üzemeltetési engedély szükséges a vízilétesítmény használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz. Az engedélyben meghatározott feltételekkel és az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályokban, hatósági előírásokban meghatározott kötelezettségek mellett feljogosít a vízilétesítmény használatbavételére és az engedély érvényességi ideje alatt annak üzemeltetésére.
Az engedélyt a vízhasználattal vagy a létesítmény üzemeltetésével járó jogokat és kötelezettségeket közvetlenül gyakorló, illetve teljesítő személynek kell kérni.

Vízjogi fennmaradási engedély szükséges, ha a vízi munka elvégzése, vízilétesítmény megépítése, átalakítása engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően történt.