Telemetriai eszköztárral felszerelt komplex mérnökgeofizikai és talajvizsgáló berendezés prototípusának fejlesztése

GINOP-2.1.7-15-2016-00377 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

A projekt címe: Telemetriai eszköztárral felszerelt komplex mérnökgeofizikai és talajvizsgáló berendezés prototípusának fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 46.942.544,- Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 47,8 %
A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt célja egy olyan mérnökgeofizikai és talajvizsgáló berendezés prototípusának kifejlesztése, mely egymaga képes a földtani közeg talajszerkezeti jellemzőiről információt szolgáltatni, valamint mintavételi furatot és kutat kialakítani. A projekt során átalakítunk egy olyan száraz technológiájú környezetvédelmi mintázásra alkalmas fúrógépet, amely alkalmas közepes átmérővel (219 mm-es védőcsővel) 50 méteres mélységig történő folyamatos spirálfúrásra, valamint 50 méteres mélységig HSA (Hollow Stem Auger) technológiájú folyamatos magmintavétel melletti furat kialakítására. Az átalakítást követően a fúrógép alkalmas lesz geofizikai szondák lesajtolására is. A geofizikai vizsgálatok eredményeinek azonnal felhasználhatóságának megteremtése érdekében adatgyűjtő, feldolgozó, valamint megjelenítő szoftvert készítünk. A szoftver a szondázás során biztosítja számunkra a mért és részben feldolgozott értékek valós idejű megjelenítését. A mérés végeztével a szoftver az adatokat egyedi azonosítóval látja el és adatfájlba menti, majd megküldi irodánk központi szerverére. A projekt eredménye képpen lehetőségünk lesz az ELGOSCAR-2000 Kft. központi irodájából közvetlenül változtatni a geofizikai észlelések mérési beállításain, meghatározni a mintavételi mélységeket, valamint kútkialakítás esetében kijelölni a szűrözött szakasz elhelyezkedését a furatban.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. február 15.
A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.7-15-2016-00377

Támogató: 
Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
Kedvezményezett: 
ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft.
Fúrógép