KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS

Az eljárás célja, hogy adott tevékenység, létesítmény működése vagy annak módosítása során a vonatkozó környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés integráltan, egy eljárás keretében történjen, elkerülve az egyes szakterületi engedélyezések külön lefolytatását. Cégünk számos tapasztalattal rendelkezik a komplett engedélyezési eljárás lefolytatására vonatkozóan, így annak gördülékeny megvalósulását biztosítja.

Függően a tervezett/meglévő létesítmény 314/2005. (XII.25.) Korm. rendeletben meghatározott tevékenységétől, volumenétől megkülönböztetünk:

  • környezeti hatásvizsgálat alapján környezetvédelmi engedélyezési eljárást,
  • egységes környezethasználati engedélyezési eljárást,
  • valamint a környezethasználó kérelmére tekintettel azok összevont lefolytatását is (IPPC).

A folyamatot a Korm. rendeletben megszabott szempontok alapján előzetes vizsgálat vagy előzetes konzultáció előzheti meg (EVD), mely alapján a hatóság dönthet további vizsgálatok elvégzéséről és engedélyek megszerzéséről.

A hatóság időszakonként az adott tevékenység, létesítmény működésének környezetvédelmi felülvizsgálatát rendelheti el, melynek szakmai felételeit és tartalmi követelményeit a 12/1996. (VII.4.) KTM rendelet tartalmazza.

Cégünk rendelkezik a teljes eljárássorozat lefolytatásához szükséges szakmai tapasztalattal, szakértői jogosultságokkal elősegítve ezzel a gyors ügyintézést és a megrendelő.