CPT SZONDÁZÁS

 

Általános ismertetés

A mérnökgeofizikai szondázás a hagyományos talajmechanikai statikus szondázás (CPT-vizsgálat) és a fúrólyukakban végzett geofizikai mérések (karotázs) összekapcsolásával jött létre. Alkalmazása során kisátmérőjű szondákat juttatunk a talajba hidraulikus lesajtolással, melyek az eredeti települési viszonyokat csak jelentéktelen mértékben változtatják meg, így a módszer in-situ adatokat szolgáltat.
A terepi munka során többféle adatsort mérünk, melyek az áthatolt képződmények egymástól független fizikai tulajdonságaival állnak összefüggésben. A mérésekhez kétféle hidraulikus berendezést használunk. Ezek egyedi felépítményű hidraulikus szondázógépek, melyek maximális lenyomó ereje 150 kN (Kubota) és 200 kN (Hinowa). A lenyomott rudazat átmérője 44 mm.
Mért paraméterek:

  • Csúcsellenállás (RCPT vagy qc) és lokális palástsúrlódás (FCPT vagy fs) a szilárdság meghatározására
  • Természetes gamma aktivitás (GAM) az agyagtartalmat jelzi
  • Gamma-gamma térfogatsúly (DEN) halmazsűrűség meghatározására
  • Neutron-neutron víztartalom (NPHI)a víz pórustérfogatának, víztartalmának mérése
  • Elektromos fajlagos ellenállás (RES) és indukált polarizáció (IP) a réteghatárok kirajzolására és a réteg meghatározására

A mérési adatok feldolgozását saját fejlesztésű szoftverrel végezzük, de a számításokat geofizikus szakértő is ellenőrzi, korrigálja. A mérésekből számított kőzetfizikai adatsorok részben egy speciális karotázs-értelmezési eljáráson alapulnak, részben görbesereges kiértékelésből származnak. Az egyes komponensek birtokában igen pontosan kiszámítható a száraz térfogatsúly, porozitás, hézagtényező, és szabványos víztartalom, de vannak egyéb, itt nem publikált lehetőségek is.

Hinowa
Hinowa
Karotazs
Kubota
Terepi megjelenítés