ALKALMAZOTT SZOFTVEREK

Golden Software Surfer

A szennyezettség térképi ábrázolásához a Golden Software Surfer 13 szoftvert használjuk fel. A szoftver szennyezőanyag koncentrációk matematikai interpolációjával (logaritmikus kriegelés) hozza létre a koncentrációk síkbeli eloszlását, melyet manuálisan igazítással is felülvizsgálhatunk. A szennyezettségi szintek értelmezéséhez izovonalas ábrázolást alkalmazunk. Az izovonalak az azonos koncentrációjú pontokat kötik össze. Ezen szoftver alkalmas a talajvíz áramlási viszonyok és a hidraulikus gradiens meghatározására is.

RISC5

A vegyi anyagok emberi egészségre gyakorolt káros hatása régóta ismert. Ahhoz azonban, hogy objektíven mérlegelni tudjuk a káros hatás mértékét, részletes vizsgálatokra van szükség: hogyan jut el a vegyi anyag a szennyező forrástól a hatásviselőig (receptor), azaz milyen expozíciós útvonalak léteznek. Ezt a folyamatot nevezzük egészségügyi kockázatelemzésnek.
A receptor szervezetébe jutó káros anyag mennyiség meghatározására modellezést végzünk. A modellszámításhoz a RISC5 szoftvert használjuk (Lynn Spence et all.). A szoftver összehasonlítja a dózist a referencia értékekkel, mely az a káros anyag mennyiség, ami még éppen nem okoz károsodást az emberi szervezetben. Ezt a referencia dózist nyilvános adatbázisokból szerezzük be (pl. US EPA IRIS). A szoftver kiterjedt adatbázissal rendelkezik mind a kémiai paraméterek, mind az expozíciót meghatározó egyéb tényezők terén.
A RISC5 alkalmas egyszerű transzportmodellezések, valamint ökotoxikológiai kockázatelemzések végrehajtására is.

Autodesk AutoCAD

Szakértőink a vizsgált területek helyszínrajzait és az alkalmazott technológiák folyamatábráit a gyakorlatban legtöbbször alkalmazott CAD szoftver segítségével készítik.

Visual MODFLOW Flex

A Visual MODFLOW Flex 5.1 egy hidrogeológiai és környezetvédelmi célú többréteges, 3D-s áramlási tér modellezésére egyedülállóan felépített szoftver. A szoftver biztosítja az összes szükséges eszközt a vízminőségi problémák helyi és regionális szintű, a felszín alatti vizek, valamint a vízvédelemmel kapcsolatos kérdések áttekintéséhez és értékeléséhez. A környezetvédelemben is gyakran alkalmazott transzport modellezés segítségével nyomon követhetők a szennyezőanyagok koncentrációinak térbeli és időbeli változásai. A modell 3D-s megjelenítése az ügyfelek számára is vizuálisan bemutatható, szemléletes és könnyen értelmezhető.

 

Surfer izovonalas szennyezés ábrázolás
Risc expozíciós útvonalak