AKKREDITÁLT LABORATÓRIUMI TEVÉKENYSÉG

Mintavétel felszíni és felszín alatti vízből, talajból, hulladékból

Általános, szervetlen kémiai vizsgálatok

 • általános talaj- és vízkémiai paraméterek
 • fémanalitika (ICP-OES)
 • ionkromatográfiás, fotometriás vizsgálatok

Szerves kémiai vizsgálatok

 • illékony aromás szénhidrogének BTEX
 • illékony alifás klórozott szénhidrogének
 • klórbenzolok, klórfenolok
 • szénhidrogének TPH
 • policiklusos aromás szénhidrogének PAH
 • poliklórozott bifenilek PCB,  peszticidek

Jogszabály megfelelőségi vizsgálatok

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megadott határértékeknek megfelelő vizsgálatok, például:

 • általános talaj-/vízkémiai paraméterek, anionok és kationok
 • fémanalitika
 • illékony aromás szénhidrogének BTEX
 • illékony alifás klórozott szénhidrogének
 • klórbenzolok, klórfenolok
 • szénhidrogének TPH
 • policiklusos aromás szénhidrogének PAH
 • poliklórozott bifenilek PCB,  peszticidek

14/2005. (VI.28.) KvVM rendelet felszín alatti víz és talaj szűrővizsgálat

28/2004 (XII: 25.) KvVM rendelet szerinti akkreditált mintavétel, helyszíni valamint laboratóriumi vizsgálat, például:

 • általános vízkémiai paraméterek, anionok és kationok
 • fémanalitika
 • illékony aromás szénhidrogének BTEX
 • illékony alifás klórozott szénhidrogének
 • klórbenzolok, klórfenolok
 • szénhidrogének TPH
 • policiklusos aromás szénhidrogének PAH
 • poliklórozott bifenilek PCB, peszticidek

20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet hulladék lerakhatóság

 • Akkreditált hulladékmintavétel és hulladék analitikai vizsgálat
 • ’A’ inert, ’B’ nem veszélyes és ’C’ veszélyes hulladék lerakhatósági vizsgálatok
szervetlen labor
szervetlen labor
szervetlen labor
automata pipetta
szerves labor
szerves labor
spme mintaelőkészítés
spme mintaelőkészítés
GC FID
GC injektor
talajelőkészítés
víz extrakció