2007 májusától az ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft. változatlan formában és minőségben a kiadói jog megvásárlásával folytatja a BME OMIKK KÖRNYEZETVÉDELEM című műszaki információs folyóirat kiadását.

A folyóirat havonta jelenik meg, éves terjedelme 90 ív. A folyóirat a környezetvédelem elméleti kérdéseivel és gyakorlati alkalmazásaival foglalkozik, külföldi irányzatokat ismerteti magyar nyelven, tömörített formában, híreket közöl hazai szakmai eseményekről. A vezető külföldi szakfolyóiratokból válogatott közleményeket következő csoportosításban teszi közzé:

  1. Általános kérdések
  2. Levegőtisztaság-védelem
  3. Vízgazdálkodás és szennyvizek
  4. Hulladékok és kezelésük
  5. Sugárzások
  6. Természetes és épített környezet védelme

 Szakszerkesztők:
Schőnviszkyné Gáldi Anna
Nádudvari Zoltánné

Műszaki szerkesztő:
Fritzné Tószeczki Mária


Tartalomjegyzék
(Az évszámra kattintva megtekintheti az adott év teljes tartalomjegyzékét.)

2007

2007. 9–10. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    Összefüggések az éghajlati jelenségek és változások, a légkör terhelése és a naptevékenység között
    A papírgyártás hatása a környezetre, papíripari szennyvizek kezelése
   
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    Ki finanszírozza a klímavédelmet: a szennyező, az önkéntes teherviselés vagy a közpénzekből elnyerhető támogatás?
    NOx-immissziók közutak mentén – hatások a növényzetre és ökológiai rendszerekre
   
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    A víz szennyeződését okozó vírusok, baktériumok és protozoa oociszták kezelése UI-sugárzással – szemle    
    Mosószer alkotórészek környezetterhelésének vizsgálata    
    Nehézfémek eltávolítása pernyével    
    Víztisztítás elektrolízissel    
    Paraziták eltávolítása a talajvíztérfogat mesterséges növelésével – folyóvíz ivóvízzé való feldolgozását segítő technológia    
   
HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Svájci tanácskozás a hulladékgazdálkodás jövőjéről
    Települési szilárd hulladék égetők hamujának felhasználásával készült utak értékelése és kibocsátásaik becslése    
   
SUGÁRZÁSOK
    Az aktív zajcsökkentés elve, alkalmazási lehetőségei és jövője

2007. 11–12. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    A szén-dioxid lekötésének új megoldásai – a kibocsátási jogok kereskedelmének európai rendszere    
   
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    Hatékony, biztonságos és gazdaságos levegőelszívó rendszer    
    Légszennyezés-eloszlás meghatározása passzív gyűjtés és statisztikai modellezés eredményei alapján
   
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Felszíni víz minőségének értékelése indikátorbaktériumokkal    
    A víz arzénmentesítési eljárásainak áttekintése    
    Ivóvíz termelése forrásvízből pelyhesített csapadék szűrésével és ózonkezeléssel    
    Naftalin-2-szulfonsavat tartalmazó bőrgyári szennyvíz tisztítása baktériumokkal    
    Anaerob biológiai szulfáteltávolítás viszkózgyár szennyvizéből    
    Textilipari szennyvíz kezelése kombinált elektrokoagulációval    
   
HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Hulladékfajták kezelése és átmeneti tárolása – korszerű hulladékgazdálkodás Németországban    
Dioxinok és dioxinszerű szerves szennyező anyagok  textiliparban    

SUGÁRZÁSOK
    Különleges zajvédő falak látszólagos hangelnyelése    
   
A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    Nehézfémek megkötése szennyezett talajokban pernyéből szintetizált zeolittal
    Beszámoló EMAS    

2007. 13–14. sz
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    Megújuló energiaforrások, különösen a biomassza támogatásának nemzetgazdasági hatásai
    Ökológia és régészet: ellentmondások régen és ma    
   
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    A levegő szekunder aeroszolképződésből eredő finompor-szennyezése    
   
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Vízkezelés az oldott szerves szennyezés kivonásával ivóvíztermelés céljából    
    Szennyezett, talajvizet hordozó rétegek tisztítási eljárásai – franciaországi alkalmazások    
    Ipari víztisztítás – kihívások és megoldások    
    Módszerek fenol eltávolítására szennyvizekből    
    Foszfát kinyerése szennyvízből konvertersalakkal    
   
SUGÁRZÁSOK
    Közutak zajcsökkentő burkolása    
   
A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    Biológiai elérhetőségi modellek a réz édesvízi zöld mikroalgákra kifejtett toxicitásának előrejelzésére    
    Ökopolisz – a városi életforma lehet bolygónk megmentésének legjobb módja    
    Vegyi anyagok környezeti eloszlásának becslése regionális modellezéssel    
    A DDT és az egészség    

2007. 15–16. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    Integrált környezetvédelmi programok környezeti és műszaki szabványai
    Felkészülés a fenyegető klímaváltozásra – központi támogatású programok Németországban
    Kifizetődőek a vállalatok önkéntes emissziócsökkentési vállalásai az USA-ban
   
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Nyers vízből ivóvíz – kezelés, minőségfelügyelet    
    Acetaminofen klórozással végrehajtott transzformációja – sorsa a vízi környezetben    
    A fekális szennyeződés alternatív indikátorai – kapcsolat a kórokozókkal és a hagyományos indikátorokkal    
    Szeszipari szennyvíz kezelése membránalapú nanofiltrációval és fordított ozmózissal    
   
A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    Furoszemid és fotoszármazékának toxikus és genotoxikus hatása    
    Dioxinok és hexaklór-benzol elemzése, ill. toxicitásának értékelése emberi tejben    
    Az időjárás hatása a gyűjtött esővíz baktériumflórájára    
    A csillószőrős egysejtűek és a barna édesvízi hidrák mint bioindikátorok nehézfémekkel szennyezett vizek toxicitásának értékelésében    

2007. 17–18. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    A biomassza hasznosításának növekedése az USA energetikai iparában    
    Mennyire lehet és mennyire szükséges hosszabb távon csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását?
    A biogáztermelés, -finomítás és -hasznosítás új lehetőségei – fa „elgázosítása” és biogáz dúsítása biometánná    
    Ipari felülettisztítás és mosás – példák szigorú minőségi     követelményeknek megfelelő tisztítóeljárásokra    
   
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    Szivárgás felderítése hagyományos és távméréses optikai módszerrel biogáztermelő berendezésben    
    Gépjárművek elektrociklon elvű légszűrője    
   
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Szennyvíziszap elemzése foszforvisszanyerés szempontjából    
    Szterolok, ösztrogén és szervetlen ionok a szennyvízkezelésből származó aeroszol részecskékben    
    Erősen szennyezett közúti szennyvíz tisztítása    
    Vírusok, parazita protozoák és mikrobás indikátorok eltávolítása hagyományos és membráneljárással egy kísérleti szennyvíztisztító üzemben    
    Több nehézfém egyidejű eltávolítása élettelen makrofitákkal    
   
SUGÁRZÁSOK
    Nukleáris hulladék tárolása – vajon a széles körű konzultáció biztosítja-e a bölcs döntést?    
   
A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    Penészgombák és mikotoxinok a légtérben – egészségi követelmények és a kockázatbecslés lehetőségei    

2007. 19–20. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    A villamosenergia-ellátás deregulációjának környezeti hatásai
    A biomassza fenntartható hasznosítása Európában    
    Fémmegmunkáló műveleteket kísérő súlyos olajos szennyezés eltávolítása korszerű tisztítóberendezésekkel    
   
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    A nemzetközi klímavédelem eszközrendszere    
    HFC-23 emisszió 2015-ben    
   
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Gyógyszer és testápoló szer mikroszennyezők a romániai folyókban    
    Vizeletkezelési eljárások    
    Ipari mosási technológia kis környezetterheléssel    
    A nitrifikálás gátlása laboratóriumban és modell szennyvízkezelő üzemben    
   
HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Hulladékégetők védőbevonatainak vizsgálata korróziószondával    
    Az áthaladási idő meghosszabbítása vizes mechanikai tisztítással a hulladékégetőkben    
   
SUGÁRZÁSOK
    Halálos ragyogás: a rádium története és végzetes öröksége    
    Zajvédelem autópálya mentén – elegáns megoldás    
   
A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    A gyöngyösoroszi cink- és ólomércbányászat történetének és a környezeti állapotnak rövid áttekintése    

2007. 21–22. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    Az üvegházgáz-kibocsátás EU-tanúsítvány kereskedelmének politikai gazdaságtana    
    Klímaváltozás és az árvizek    
    Biológiailag lebontható kenőanyagok használatát ösztönző programok    
   
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    Kén-dioxid kivonása füstgázból elektrokémiai úton    
    Mészégető kemencék tüzelőanyagának hatása a levegő SO2-szennyezettségére    
   
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Svájci élővizek növényvédőszer-terhelése    
   
HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Ivóvízkezelési maradékok felhasználása arzénszorbensként    
   
SUGÁRZÁSOK
    Iskolások kitettsége igen kis frekvenciájú mágneses térnek nagyfeszültségű távvezetékek közelében    
   
A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    Édesvízi kéthéjú kagylók (Corbicula fluminea és Dreissena polymorpha) kadmium- és cinkakkumulációja és metallothionein-reakciója    

2007. 23–24. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    A környezeti és a földhasználati állapot európai elemzésének módszere    
    Nemzetközi irányelvek az elektronikai és vegyipari termékek    környezetterhelésének korlátozására    
    A szélenergia hasznosításának erősségei, gondjai    

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    A közúti közlekedés okozta levegőszennyezés csökkentése dinamikus forgalomirányító intézkedésekkel    
    A gyúlékony por súlyos veszély az iparban    
   
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Gyógyszerek és növényvédő szerek a talajvízben – svájci tanulmány    
   
HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Az oroszországi hulladékgazdálkodás helyzete és fejlődési lehetőségei    
    „Econic” típusú szemétgyűjtő kocsi Berlinben    
   
SUGÁRZÁSOK
    A környezeti zaj fogalma a Német Szövetségi Immisszióvédelmi Törvényben    
   
A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    Gáz- és vízellátó hálózatok hatékony karbantartása    
  Úthálózati műtárgyak várható javítási–karbantartási igényének prognózismodellje                                                                                                      

2008

2008. 1. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    A környezeti politika eszközeinek nemzetgazdasági kapcsolatai Svédországban   
    Növényi nyersanyagokból előállított közlekedési bioüzemanyagok tulajdonságai, gazdasági versenyképessége és jövője
   
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    Komposztálótelepről eredő szagok folyamatos figyelése „elektronikus orral”   
   
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    El nem bomlott gyógyszerhatóanyagok eltávolítása vizeletből ózongázas kezeléssel   
    Pirit kapszulázása bányavíztelenítési savas maradék remediálására   
   
HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    A kórházi hulladékkezelés és a toxicitás becslése – görög esettanulmány   
    Pernye és agyag felhasználása veszélyes ipari hulladékokban található toxikus fémek hőkezelésében   
   
SUGÁRZÁSOK
    Az olasz lakások építéséhez használt anyagok természetes radioaktivitása és radonkipárolgása   
   
A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    Ólommal és rézzel szennyezett talaj stabilizálása szén pernyéjével és tőzeggel   
    Nehézfémek meghatározása mézben   
    Nyomelemek geokémiája városi környezetben   

2008. 2. sz.

ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    Javaslat a környezetkárosítás büntetésére az EU tagállamaiban   
    Mit jelent a szén-dioxid-adó méltányos növelése?
    A kibocsátás méltányos csökkentése a közlekedési szektorban   
    Az elhasználódott autók európai irányelvének (ELV) érvényesülése az EU-tagállamokban   
   
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    A légszennyezés csökkentése: zöldenergia-források felhasználása áram és hidrogén termeléséhez   
    Települési szilárd hulladék elégetésekor keletkező hamu PCDD/F-, PCB- és HCB-tartalmának termikus lebontása   
   
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Szennyvíziszapok polibrómozott difenil-éter-tartalmának vizsgálata   
    Az endokrin zavar felfedezése és kiváltó tényezői a vízi környezetben   
   
HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Használt elektromos és elektronikus készülékek begyűjtése a lakosságtól   
    Élelmiszeripari hulladékból tüzelőanyag   
    A veszélyes háztartási hulladék kezelése Európában. Tanulságok az Egyesült Királyság számára: az elemek gyűjtése és kezelése – esettanulmány   
   
SUGÁRZÁSOK
    Zaj helyett áramtermelés   
   
A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    Paradicsom fogyasztása révén emberbe jutó peszticid   
    Kadmiummal szennyezett rizsföldek talajának tisztítása CaCl2-os mosással   
    Téli abroncsból származó volfrám-karbid az utcai porban   

2008. 3. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    A német hulladékgazdálkodási technológiák és módszerek exportlehetőségei
    A környezeti felelősség megosztása a termelők és a fogyasztók között   
    Biometán földgázhálózatba táplálásának műszaki megoldásai, gazdasági és jogi problémái   
   
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    A hulladékgazdálkodás hozzájárulása a klímavédelemhez   
    Lignitből, biomasszából és hulladékból álló keverékek tisztább együttes elégetése   
   
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Gyógyszervegyületek előfordulása és kockázatértékelése szennyvízkezelő üzemekben – esettanulmány   
    Gyógyszerek és testápolási cikkek sorsa a szennyvíziszap anaerob lebontása során   
   
HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Gumiabroncs-hulladék mint cementipari fűtőanyag – gazdasági és ökológiai szempontok   
    Eljárás vasfémek hatékonyabb kivonására kommunális hulladékból   
   
A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    Szerves klórozott növényvédőszer-maradékok cseh talajokban   
    Nehézfémek fákban Közép-Európa szennyezett területein   
    Elektrokinetikai remediáció hatása mikrobiális közösségekre   
    Krónikus bronchitis és városi légszennyeződés   
    A teljes népesség benzolexpozíciójának kritikai értékelése   

2008. 4. sz.

ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    A környezetvédelmi adók megfizetése Európa országaiban, 1995-2003    
    Kapcsolat a vállalatok termékpolitikája és a környezeti követelmények között    
    A természet nem piaci hasznossága – a „zöld GDP” tartalma    
    Áramtermelés többcélú völgyzáró gátak hasznosításával – esettanulmány   

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    Adalékok szerepe a dízel üzemanyagokban és etanollal vagy biodízelolajokkal alkotott keverékeiben    
    Lebegő por (PM10) immissziói kőfejtők környezetének levegőjében   
    Hulladékbázisú tüzelőanyagból villamosenergia-termelés – a füstgáztisztító rendszer szimulálása   
   
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Különböző műanyag csövekben pangó ivóvíz elemzése   
    Áramsűrűség hatása a benzol elektrolitos átalakítására talajvíz remediálásakor   
    Lepárlási szennyvíz ózonos és ultrahangos előkezeléssel kiegészített biológiai lebontása   
   
HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    A korábbi hulladéklogisztikát váltsa fel az erőforrások logisztikája!    
    Gépjárműroncs-daraboló üzemekben keletkező maradék anyagok klórmentesítése   
    Hatvegyértékű króm mikrobás lebontása hulladéklerakó hely kilúgozott anyagával   
   
SUGÁRZÁSOK
    Urán és radon az ivó- és ásványvízben: toxicitás és eltávolítás   
   
A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    Ökológiai elméletek és indikátorok a biodiverzitás veszteségeinek és megőrzésének gazdasági modelljeiben   
    A Cavnic folyóvölgyben telepített zárógátak környezeti hatásai   

2008. 5. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    A vegyi anyagok új európai jogszabálya – REACH    
    Korrupció, jövedelem és a környezet: empirikus vizsgálat   
    Az integrált ökológiai/gazdasági modellezés haszna és „csapdái” – az európai biodiverzitás prognózisainak példája   
    Energiahatékonyság kapcsolata az információk áramlásával   
   
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    A porkoncentráció mérése az aeroszoltartalmú füstgázokban   
   
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Mikroszennyeződések a városi szennyvízben – kórházi szennyvíz előkezelése   
    NoMix-technológia   
    Szennyvíz regenerálása a Nemzetközi Űrállomáson   
   
HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    A német „biohordó” helyettesítése a lakossági leadórendszerrel – gazdasági és ökológiai összehasonlítás kiválasztott területen   
    Hatékonyságjavítás a települési hulladékgazdálkodásban   
    Határt átlépő hulladékok új európai jogszabálya: a teljesség és a protekcionizmus között    
    Veszélyes anyagok kilúgozódása mobiltelefonok hulladékából – környezeti veszélyek, a hatósági szabályozás ellentmondásai   
   
SUGÁRZÁSOK
    Parkolók zajszintje   
    Elektromágneses sugárzások – lakossági terhelés, ellenőrzés, felügyelet   
   
A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    Fenil-ón vegyületek degradációja és toxicitása a talajban   
    Trihalometán-expozíció vizsgálata egy fedett uszodában   

2008. 6. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    A környezeti felelősség politikai összefüggései –  a Közép-Kelet-Európában privatizált, szennyezett ipartelepek sorsa    
    A megújuló energia és a lakosság fizetési hajlandósága    
    Az Európai Unió klímapolitikájának nemzetközi háttere    
   
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    Baromfitrágyából távozó ammóniaemisszió csökkentése struvit képzésével   
    A levegő minősége a járművek belsejében   
   
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Hormonrendszert károsító ösztrogének kimutatása vízben   
    Inaktiválás a gyógyszeriparban UI-aktivált oxidációval   
   
HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    A hulladékégetés hőjének hasznosítása Bécs távhő - és majdani „távhideg”-ellátásában   
    Elektromos és elektronikai készülékek hulladékának kezelése és hasznosítása –bonyolult németországi rendszer   
   
A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    Állatgyógyszerek környezetkárosításának laboratóriumi vizsgálata   
    „Zöld infrastruktúra” városi településeken – irodalmi áttekintés   
    A növekvő turistaforgalom hatása a környezetre az ökológiai térigény alapján    1

2008. 7. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    Környezeti mutatók a nagy vegyipari társaságok     fenntartható fejlődésének elemzéséhez   
    Mezőgazdaság és ökológia – mintaprojekt a mezőgazdasági kompenzációs intézkedésekre   
    A termékfelelősség és a környezet védelme   
    Módszer az élőhelyek biodiverzitásának megőrzésére   
    Az EU emissziókereskedelemre vonatkozó irányelveinek hatása az energiaigényes iparágakra   
   
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    Üvegházgáz-emissziók csökkentésének vállalati stratégiái   
   
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Ösztrogén hatások kommunális és ipari szennyvizekben – pekingi esettanulmány   
   
SUGÁRZÁSOK
    Zaj és jó közérzet városi lakásokban – közeli zöldterületek hatásának vizsgálata   
   
A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    A növényi fejlődést serkentő rizobaktériumok használata szennyezett talajok fitoremediációjában   
    A nejlon lebonthatóságának vizsgálata gombákkal   
    Szennyezett területek rehabilitációja   
    Az emberi haj mint potenciális biomonitor a nehezen lebomló szerves szennyezők kimutatására   

2008. 8. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    A környezeti tényezők szabta korlátok és a vállalat kockázatainak kezelése    
    Bioműanyagok – lehetőségek és elvárások   
    Biomasszán alapuló fenntartható vegyipari termelés   
   
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    20% biodízelt tartalmazó dízelolajjal üzemelő iskolabuszok emissziója üzemszerű körülmények között   
    Szellőztetőberendezések szűrőiből felszabaduló szagok és illékony szerves vegyületek   
   
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    A globális felmelegedés várható hatásai Svájcban, különös tekintettel a természetes vízháztartásra   
    Immissziós tényezők bevonása vegyes szennyvíz- és csapadékvíz-kezelő berendezések tervezésébe   
   
HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    A hulladékok közbenső tárolása Németországban   
   
A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    Állatgyógyászati antibiotikum környezeti monitorozása szerves trágyában   
    Növények nehézfémfelvétele szennyezett talajból – a barnaszén korlátozó hatása   
    Élelmiszerbiztonság a háztartásokban: mikrobáktól eredő kockázatok az étel elkészítése során – interdiszciplináris vizsgálat

2008. 9. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    A nemzetgazdasági teljesítmény mérése árak nélkül   
    A megújuló energiaforrás alkalmazására ösztönző eszközök társadalmi hatékonysága    
    Az új európai vegyszerrendelet (REACH)   
    Klímavédelmi ösztönzés hulladékégető művekben    
   
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    Különböző üzemanyagot használó gépkocsik higanykibocsátása   
    Kína növekvő CO2-emissziója – verseny a fogyasztásnövekedés és a hatékonyság között   
   
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    A felszíni vizek védelme Svájcban   
    A hormonháztartást felborító nonilfenol ösztrogén hatásának alakulása különbözőképpen kezelt szennyvíztisztítási iszapokban   
    A szennyvízkezelés gazdasági adatai Németországban 2005-ben   
   
HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Közbeszerzés a hulladékgazdálkodásban Németországban   
    Törés és válogatás helyett szelektív zúzás   
    A hulladékok hasznosításának szerepe a klímavédelemben    
    Használt járművek hasznosítása a környezetpolitika középpontjában   
   
A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    A termőföld környezeti szolgáltatásainak piacalapú megközelítése    
    Kifizetődő a védőerdő gondozása   
    A gazdálkodás és a természet egyensúlya – holland központi támogatású program tanulságai   
    Milyen legyen egy környezetbarát kórház?   

2008. 10. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    Konfliktushelyzet a biometán-infrastruktúra kiépítése, valamint az egyes mezőgazdasági ágak és a vízgazdálkodás között
    Az agrárgazdaságok hajlandósága nem piaci környezeti szolgáltatások kapcsolt előállítására
    Az ökológiai lábnyom alapján becsült környezeti járadék, az erőforrások gazdasági mutatója    
    A fenntartható fejlődés nemzetközi összehasonlításának mutatói    
    Közös környezeti információs rendszer az Európai Unióban   
   
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    Különféle üzemekből származó szagterhelések, emisszió- és immissziómérések – lakossági panaszok és konfliktuskezelés   
    Biológiai gáztisztítás   
    Katalizátorok illékony szerves vegyületek teljes oxidálásához   
   
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Az esővíz kezelése Berlinben   
    Emberi tevékenységből eredő nyomszennyezések felszíni vizekben   
    Korszerű szennyvíztisztítás ózonozással   
    Talajvíz kármentesítése nanotechnikával   
   
HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Kisipari méretű magántársaságok papírhulladék-gyűjtésének és -értékesítésének jogi kérdései   
    A szelektív háztartási hulladék gyűjtés rendszereinek összehasonlítása – svéd példa   
    A hulladékkezelés mint kifizetődő gazdasági tevékenység   
    Egyirányú út a használt járművek exportja Németországból és az Európai Unióból   
    Vegyes műanyaghulladékból új termékek   
   
A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    A levegőszennyezés és a klímaváltozás hatása az erdőkre   
    A tájvédelem ösztönzése, a környezeti szolgáltatások gazdasági kérdései    

2008. 11. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    Svéd tapasztalatok a környezeti támogatás és a munkaerő-piaci ösztönzők összekapcsolásáról   
    A nanométeres mérettartományba tartozó anyagok környezeti, egészségi és biztonsági kockázata becslésének kérdései   
   
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    Beltéri levegő minősége fogklinikán   
   
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Adszorbensek anionos felületaktív anyagok eltávolítására mosógépek öblítővizéből   
    Foszforvisszanyerés kommunális szennyvízből – potenciál, műszaki megoldások, költség   
   
HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Hatékony ipari hulladék kezelés és az IPPC irányelv adaptálása az ipari hulladékválogató üzemekben   
   
SUGÁRZÁSOK
    Az átfogó atomcsend szerződés szervezete   
   
A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    Robbanóanyagokkal szennyezett talajok kármentesítésére használt biológiai módszerek összehasonlító értékelése    

2008. 12. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    Földgázhajtású személygépkocsi környezeti hatékonysága
    Az éghajlatváltozás elleni harc a konnektornál kezdődik
   
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    Primer antropogén finompor emissziója és csökkentési lehetőségei   
   
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Kommunális szennyvíziszap kémiai kezelése   
   
HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Kiürült poliuretánhab palackok begyűjtése és újrahasznosítása Németországban   
    Hulladék vagy használati cikk-e a használt elektromosés elektronikai termék?   
    A települési szilárd hulladék válogatás tapasztalatai és a másodfűtőanyag minőségi kérdései   
   
SUGÁRZÁSOK
    Geoműanyagok alkalmazása zajvédő építményekben   
   
A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    A mezőgazdaság fenntartható hatékonyságának mérése    
    Az ipartelep környezeti kockázatának információi a földhasználat tervezésében

2009

2009. 1. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    Globális mérlegek – a fenntartható gazdálkodás útjelzői    
    A bioüzemanyagok környezeti hatásának mérlege    

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    Helyiségek levegőjének oldószergőz-koncentrációja a korábban a helyszínen működött vegytisztító okozta felszín alatti szennyezés függvényében    
    Belsőépítészeti anyagok és készítmények szagemisszióinak érzékszervi értékelése új módszerrel –    eredményhitelesítés „körméréssel”

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Környezetkímélő katonai víztisztító rendszer    
    Vákuumos szennyvízelvezetés épületekben    
    Antibiotikumok eltávolítása hagyományos és korszerű szennyvízkezeléssel    

HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Kenőanyagok újrahasznosítása    
    Fenntartható hulladékgazdálkodás Kínában    
    Kórokozó baktériumokkal és gombákkal fertőzött kerti hulladék komposztálása    

SUGÁRZÁSOK
    Az aszfalt tompítja az utcazajt    

A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    Üzemanyag-rendeltetésű növénytermesztés    

2009. 2. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    Hulladékgazdálkodási döntések bizonytalan helyzetben     
    Környezet és boldogság – a levegőszennyezés monetáris értékelése elégedettségi adatok alapján    
    A németországi éghajlatváltozás és regionális hatásai    

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    Közlekedési biodízel üzemanyagok égése, emissziói és azok mérséklése belső égésű motorokban    
    A mezőgazdaság lehetőségei az üvegházhatású gázok kibocsátásának korlátozásában    

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Amin-oxid alapú felületaktív anyagok biológiai lebonthatósága és ökológiai toxicitása    
    Arzenát eltávolítása vízből alumínium-oxiddal módosított zeolittal    
    A szennyvíz szerepe az antibiotikum-rezisztencia terjedésében    

HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Zöldhulladékból energia    
    Ivóvíznyerési szűrőiszap hasznosítási lehetősége települési szennyvíz tisztítókban – gyakorlati példa    
    A mechanikai–biológiai hulladékkezelés jelenlegi helyzete Németországban

A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    Talajflóra és -fauna, ökológiai rendszerek szolgáltatásai és termelékeny földművelés    
    A kukorica szerepe a policiklusos aromás szénhidrogének felvételében    

2009. 3. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    A gyógyszerek környezeti hatás értékelése és szabályozása    
    Vasúti szállítás környezeti kérdései     

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    Oroszországi nagy kiterjedésű biomasszatüzek hatásai az Egyesült Királyság levegőminőségére    
    Kacsatelep szag- és ammóniakibocsátási adatainak vizsgálata    

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Integrált szennyvízkezelési és -újrahasználati koncepció a pekingi Olimpiai Parkban     
    Hűtővízkörben alkalmazott sterilizáló biocidok hatásának világítóbaktérium-gátló teszttel ellenőrzött lecsengése    
    Idegen víz bejutása zárt szennyvízelvezető rendszerekbe – meghatározás, védekezés, szanálás    
    Fertőtlenítés hatása a szennyvíziszap-hasznosítás költségeire és módszereire

HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Biomassza és szerves hulladék együttégetése feketeszénnel angliai szénerőműben    
    Mechanikai–biológiai feldolgozási maradék („MBA-deponátum”) beépítése a lerakóhelybe    

SUGÁRZÁSOK
    Közúti közlekedési zaj hatása kisgyermekek vérnyomására és szívfrekvenciájára    

A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    A levegőszennyezés hatásai az emberi egészségre    

2009. 4. sz.

ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    A biomassza az EU megújuló energiaforrásokra elfogadott stratégiájában     
    Kenyeret vagy benzint?    
    A CO2 új „szerepkörben” – innovatív kísérletek    
    Környezettudatos stratégiák az autógyártásban    

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    Szagimmisszió állattenyésztő gazdaságokban Németországban    

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Új bioszűrési módszerek az ipari szennyvízből származó nehézfémek kezelésére    
    A szennyvíziszap – az energiatermelésre szolgáló biomassza forrása    
    Ibuprofen eltávolítása szennyvízből – különböző elven működő berendezések eredményeinek összehasonlítása    

HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Biogáztermelés erjesztési maradékának mezőgazdasági hasznosítása – alkalmassági felmérés Ausztriában    
    Hogyan hat a demográfiai változás a keletkező hulladék mennyiségére?    
    Elektromos és elektronikai készülékek és kisgépek hulladékának kezelése és hasznosítása    
    Hulladékprognózis Bajorországban    
    Nemesfém-visszanyerés kimerült katalizátorokból    

A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    Antropogén túlhasználású vízfolyások természetes állapotának részleges vagy teljes helyreállítása – a revitalizálás    
    Az épületeken belüli benzolkoncentráció meghatározó tényezői Európában    
    
2009. 5. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    Közlekedési bioüzemanyagok ökológiai értékelése   
    A nanoanyagok mint lehetséges szennyezők: a fullerén példája   

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    A légszennyezők és a metán globális antropogén kibocsátásának forgatókönyvei 2030-ig    
    A légnemű veszélyes kibocsátások okozta egyéni terhelések: a légköri turbulencia hatása   

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Metánképződés szennyvízcsatorna-rendszerekben   
    Vegyi anyagok megengedett koncentrációja ivóvízben – svájci törvényi szabályozás és tudományos bírálata   
    Szerves szennyeződések papír-újrafeldolgozási szennyvíz kibocsátási területein   
    Gyógyszerek és kozmetikumok eltávolítási hatékonysága különböző szennyvízkezelő eljárások esetében   
    Tápanyag-értékesítéshez külön gyűjtött vizelet megtisztítása gyógyszer- és hormonszennyezéstől membránszűréssel és oxidáló roncsolással   

HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Mit kezdenek a gazdák a növényvédő szerek maradékával?   
    Depóniafolyadékok kezelése – áttekintés az elsőktől a legkorszerűbb eljárásokig   
    Biogáztermelés szerves hulladékból és energianövényekből új száraz eljárással   

2009. 6. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    A környezet minősége és a nemzeti jövedelem szintje közötti kapcsolat mutatórendszere    
    Kötelező bejelentés a vegyianyag-nyilvántartásba és a kivételek rendszere Európában   
    A megújuló energiaforrások távlati potenciáljának integrált értékelése   

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    Repce metil-bromid-emissziójának becslése 1961-től 2003-ig   

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Biofilmhordozó hatása biofilmes/hibrid reaktorok működésére   
    Szürkevíz kezelése és újrahasznosítása – új fejlesztésű ultraszűrős reaktor   
    Ivó- és szennyvízrendszerek környezeti értékelése és költségvetése Svédországban   

HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Használt elektromos és elektronikai készülékek törvényes visszavételi és kezelési kötelezettsége Németországban – teljesítési gondok   
    Roncsautók hasznosításával kapcsolatos dilemmák   
    CFK újrahasznosítása égetés helyett    
    Cr(VI) eltávolítása vizes oldatból mezőgazdasági hulladék – kukoricakorpa – felhasználásával   

SUGÁRZÁSOK
    A múltban keletkezett szennyezések eltakarítása – a jövő biztosítása   
    Generátor keltette zaj tompítása   

A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    A vér és élelmiszerek pp’DDE szennyeződése a közép-európai populáció esetében   
    Kadmium elektrovándorlása szennyezett talajban   
    Nyomelemek bevitele mezőgazdasági talajokba foszforműtrágyákkal   

2009. 7. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    Biogáz-előállítás és -felhasználás – környezetvédelmi megfontolások   

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    A kén-hidrogén-emisszió szabályozásának kémiai és biológiai technológiái szennyvízcsatorna-hálózatokban   

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Az új német szennyvíziszap-rendelet tervezete   
    PFT – a szennyvíziszap új szerves szennyező anyaga   
    Vízminőség ellenőrzése fekálindikátor baktériumokkal   

HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Szennyvíziszap és települési hulladék együttes kezelése Skóciában   

SUGÁRZÁSOK
    Atomenergia női szemmel – beszámoló sajtóbeszélgetésről    

A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    A PAH-szennyeződés évszakonkénti változásának biomonitorozása Ficus benghalensis levelekben   

2009. 8. sz.

ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    Az organikus mezőgazdaság szakmai és társadalmi megítélése   
    A települési szilárd hulladék kezelés alternatívái New Yorkban: az egészségi kockázatok és a politikai következmények előzetes összehasonlítása   
    Az EU környezeti politikájának hatása a kisebb követelményű országokba kitelepített termelésre   
    A Nap mint termelési tényező   

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    A nitrogén-oxidok és szilárd részecskék kibocsátásának csökkentése biodízel üzemanyag használatával kombinált technológiákkal   
    Harc a növekvő finompor-kibocsátás ellen   
   
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Környezetünk szennyeződésének új formája: illegális készítmények a felszíni vizekben   
    Biológiai lebomlás szennyezett víztároló rétegekben   

HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Gyógyszereredetű vegyületeket tartalmazó hulladéklerakó helyek kilúgozott anyagainak kezelése   
    Gyakorlati tapasztalatok az elektronikai hulladékok anyagainak     hasznosításában   

A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    Új megközelítés a mikroszennyezők egészségi kockázatainak elhárítására   

2009. 9-10. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    A fenntartható fejlődés mérésének nemzetközi egyeztetése és mutatórendszere    
    Perzisztens szerves szennyezők változásai és életciklusai természeti közegekben – mai és jövőbeni kutatási irányok   
    A biomassza-áramlás globális társadalmi–gazdasági összefüggései 2000-ben   
    Az Európai Környezeti Ügynökség szerepe az EU környezetpolitikájában   

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    Dioxinok képződése, kibocsátásai és csökkentése fő emissziós forrásainak egyikéből, a cementégetőkből –    a remediációs eljárások szakirodalmi áttekintése   
    Az üvegházhatású gáz emisszió csökkentésének távlati céljai és hatásaik a finn gazdaságra    
   
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    A csapadékvíz-kezelés korszerű elvei és módszerei –    esővízelfolyások, szennyvízáramok szétválasztása és befogadási feltételeik élővízben   
    Biológiailag tisztított települési szennyvíz szerves komponenseinek oxidálása ózonnal és UI-sugárzással   
    A szennyvízkezelés kapcsolata a környezetvédelmi és energiagazdálkodási jogszabályokkal    
    Települési szennyvíz előkészítése öntözéses földművelési hasznosításra   
    A textilfeldolgozó ipar szennyvizeinek korszerű tisztítóeljárásai   

HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Réz kivonása rézboritású tetőről lefolyó csapadékvízből különböző szűrőberendezésekkel   
    Ritkaföldfémek újrahasznosítása Japánban   
    Nyerjünk a hulladékból több energiát   

SUGÁRZÁSOK
    A vezeték nélküli internet okozta sugárterhelés   

A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    Talajvíz szénhidrogén-szennyezésének remediálása UI-alapú oxidációval   
    A közvízellátás higiéniai kockázatai házi vízvezeték-szerelvények műszaki hibái miatt   
   
2009.11. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    Szabadalmaztatott környezeti technológiák innovációs hatásai Kínában    
    A nemzetgazdaság vízvagyonának kezelése a nemzeti számlák áttekintő táblázatában (SEEAW)   
    Nemzetközi tárgyalások az európai klímapolitika emissziócsökkentési céljairól   
    A CO2-kibocsátás csökkentésének lehetőségei az élelmiszeriparban, a cukorgyártás és kávéfeldolgozás példáin   

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    Stratégia a közlekedés szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére   
   
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Gazdasági elemzés Szlovéniában a Dráva folyó vízgyűjtő medencéjének vizsgálatára    
    Csapvíz és esővíz formaldehidszennyeződésének vizsgálata   
    Sörgyári szennyvíztisztítás membránszűréssel, szennyezők minőségi és mennyiségi vizsgálata online spektroszkópiával   
    Biomassza-leválasztás mikroflotálással – szennyvíztisztítási üzemi tapasztalatok   

HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Italos fémdobozok újrahasznosítása   

A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    A fenntartható építkezés   

2009. 12. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    A vízellátás kapcsolata a közpénzekkel és a környezetpolitikával Olaszországban    
    Személyi számítógépek világméretű szekunder felhasználásának környezeti, társadalmi és gazdasági hatásai, ill. összefüggései   

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    A szelén és szelénvegyületek légköri jelenléte, távolsági szállítása, átalakulásai és lerakódása   

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Paradigmaváltás a települési vízgazdálkodás csapadékvíz-kezelésében   
    A teljes vízkezelés kiszervezése termelővállalatoknál innovatív szerződésekkel   
    Szennyvizek gyógyszerterhelésének kezelése kémiai oxidálással és besugárzással   
    Háztartási „sárga-, barna- és szürkevíz” külön gyűjtése, kezelése és hasznosítása trágyaként   
    Települési nagy szennyvízkezelő üzemek szint-összehasonlítása (benchmarking) Ausztriában    
    Veszélyes-e tisztított szennyvízzel öntözni?   

HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Műanyaghulladékból kiváló minőségű alapanyag   

SUGÁRZÁSOK
    Zajvédő autópálya-lefedés és városfejlesztés – közös projekt megvalósítása Svájcban   

A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    Növényi talajszűrő szennyezett csapadékvíz kezelésére – németországi fejlesztés   
    Bioszféra-rezervátumokban megvalósítható fenntartható tájvédelem – esettanulmány csehországi bioszféra-rezervátumokról   
    A leülepedett háztartási por mutagén és rákkeltő kockázata PET-palackban tárolt ivóvíz napsugárzásos fertőtlenítése – a műanyag    kilúgozása okozta mérgezésveszély vizsgálata    

2010

2010. 1. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    A fenntartható városi vízgazdálkodás intézményi akadályai – az áttérést támogató rendszer    
    Az EU víz-keretirányelv gazdasági összefüggései     
    Kőolajbázisú közlekedési üzemanyagok helyettesítése növényi eredetűekkel – prognosztikai forgatókönyvek    

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    Biodízel-hajtású autómotorok NOx-kibocsátásának csökkentése – részletes próbapadi vizsgálatok    

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Az utcai por PAH-tartalmú vízlefolyásainak szennyezési hatásai    
    Édesvízkészletek mennyisége és elérhetősége a világban, Európában és Lengyelországban    
    Energiahatékony nitrogéneltávolítás – a nitritálásra/deammonifikálásra alkalmazott eljárások és hatásuk a tisztítóberendezések energiaszükségletére    
    Részecskék eltávolítása az ivóvízből egy német vízműben    

HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Vízmegtakarító körfolyamatok a gépkocsigyártásban    
    Ásványi építési hulladék újrahasznosítása Svájcban(A bergacheri kavicsbánya és lerakat példája)    

A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    Élővizekbe jutó növényvédő szer bevitelének csökkentése, eljárások hatékonysága – szakirodalmi áttekintés    
    Salmonella-fertőzés és kockázatának értékelése szennyvíziszapban    

2010. 2. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    A termékek szén-dioxid-lábnyoma
    A „zöld energia” piaci esélyeinek többtényezős elemzése
    A földhő hasznosítása
    Autógyártás fenntartható értéke
    
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    Az új német személygépkocsik CO2-emissziójának elemzése
    Az üvegházgázok kibocsátásának csökkentése a német acéliparban
    A szubmikron méretű részecskék koncentrációjának monitoringja Torino város légterében. A közlekedési korlátozások hatása
   
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    A csövek anyagának és felületének hatása csatornahálózatokban fellépő korróziós és szagproblémákra
    Határokon átlépő folyószennyezések – a Rába habzásának kezelése Ausztriában
    A talajvíz nitráttartalmának csökkentése biogeokémiai módszerekkel
    Ipari szennyvíz újrahasznosításának új lehetőségei
   
HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Fémvisszanyerés áramköri lapokból
   
SUGÁRZÁSOK
    Jobb a hulladék radioaktivitását ellenőrizni, mint később drágán ártalmatlanítani
   
A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    Költségek és környezetvédelem összehangolása egy berlini lakónegyed vízmentesítésénél
    A demográfiai fejlemények hatása a vízfogyasztás alakulására Németországban
    Analitikai és elméleti gyógyszer-koncentrációk összehasonlítása humán vizeletben

2010. 3. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    A széntüzelésű erőmű gazdasági és környezeti költségeinek elemzése bizonytalan szabályozási feltételekkel    
    Bioüzemanyagok, a földhasználat változása és az üvegházhatású gázok kibocsátása: felderítetlen változók    

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    Elkülönítetten gyűjtött háztartási élelmiszer-hulladékok szagtalanítási módszereinek laboratóriumi összehasonlítása   
    Német állami program az épületek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére   

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Triklór-etilénnel szennyezett talajvíz kezelése anaerob módszerrel   
    Arzénionok eltávolítása szennyezett vízből szulfátredukáló baktériumok segítségével   
    Szürkevíz kezelése és 50 főre kidolgozott kísérleti hasznosítása   

HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Nehézfémek kivonása ipari iszapból savas extrakcióval   
    Mi történik a régi villamos és elektronikai készülékekkel?   

SUGÁRZÁSOK
    Példák a zajártalom kiküszöbölésére Svájcban és Németországban   

A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    Nehézfémekkel és policiklusos aromás szénhidrogénnel szennyezett talajok ártalmatlanítása a helyszínen   
    Épületek környezetkímélő tisztítása   

2010. 4. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    Kapcsolat a környezetirányítás színvonala és a környezeti innovációk között    
    Az USA új klímapolitikája az elnökválasztás után    
    Foszforkibocsátás és -visszanyerés Ausztriában és a Duna vízgyűjtő területén   

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    Az emissziókereskedelem jövője Németországban és Európában    
    A Fujitsu tevékenysége a zöld logisztikáért   

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Gondot okoz az osztrák tisztítóművekben a zsíros szennyvíz   
    Új ivóvízkezelési eljárások   
    Folyók Cryptosporidium és Giardia szennyezettségének monitorozása Párizs területén   
    A fenol biodegradációja aerob granulálással   

HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    A hulladék útja a járdaszegélytől a hulladéklerakóig   
    Kezdeményezés feleslegessé vált CD-k begyűjtésére és újrahasznosítására Svájcban   
    A beton mint építőanyag környezeti szempontú újraértékelése   
    Hulladékhasznosítás életciklus-elemzésének lehetőségei és korlátai Németországban    

A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    Német szennyvíztisztító mű környezetét visszaadják a természetnek   
    Az arzén és a nehézfémek koncentrációja a termőtalajban az ón- és volfrámbányák közelében   
    Részecskeszám és tömeg beltéri–kültéri összefüggése – vizsgálat négy európai nagyvárosban   

2010. 5. sz.

ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    Üvegházgáz-kibocsátás vasúti vasbeton és fa keresztaljak életciklusa folyamán   
    Az EU szakpolitikáinak kapcsolata a fenntartható fejlődés stratégiájával   

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    Nehézfémek emissziójának és hatásának tanulmányozása nemzetközi összefogással   
    A polgári légi közlekedés okozta emissziók vizsgálata   
    Lézernyomtatók keltette részecskék jellemzői és keletkezési mechanizmusuk vizsgálata   
    Kén-dioxid eltávolítása ammóniás szennyvízzel   

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    A szürkevíz kezelése és újrahasznosítása   
    Foszfor visszanyerése a szennyvízből   

HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Új nézetek és törekvések a hulladék hasznosításában   
    Hulladékhasznosítás a cementiparban   

A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    Peepoo zacskó: egyszer használatos, biológiai úton lebomló toalett   

2010. 6-7. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    Gyakoribbá vált-e a szélsőségesen intenzív csapadékhullás?   
    A bioüzemanyag generációváltásának környezeti hatásvizsgálata az USA-ban   
    Az országok szén-dioxid-lábnyoma – a nemzetközi kereskedelemhez tartozó mértékkel   

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    A közvetett befecskendezésű dízelmotorok teljesítménye és emissziója használt főzőolaj üzemanyagkénti alkalmazásakor   
    H2S, illékony szerves vegyületek, az összes szerves szén tartalom, elektronikus orrok és a szagkoncentráció: a légtisztító rendszereken végzett emissziómérések    

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Az európai vízgazdálkodás piacgazdasági eszközei    
    A háztartási szürkevíz újrahasznosítása élelmiszernövények öntözésére   
    Nagy szilikonolaj-tartalmú szennyvizet kibocsátó azonosítása – esettanulmány   

HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Műanyagok az USA-ban és Németországban   
    Tiszta villamos áram előállításához égessük vagy lerakjuk a hulladékot?   
    Hulladékhasznosítás az EU új irányelvei szerint   
    Veszendőbe menő nemesfémek    

SUGÁRZÁSOK
    Az atomenergia jövője: értékorientáció és kockázatok intuitív felismerése   
    Tartózkodás a zajkeltéstől – védekezés a zaj ellen   

A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    Nehézfémek kivonása talajból savval és kelátképzőkkel    
    Ólomkohók környezetszennyezésének meghatározása szarvasagancs elemzésével   
    Padlófelszíneken mért peszticidek   
    Ftalátexpozíció élelmiszerekből, az élelmiszerekben található kémiai anyagok fogyasztói kockázata   

2010. 8. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    A klímavédelem nemzetközi egyeztetéseinek kilátásai Koppenhágában és az Európai Unióban   
    Világvárosok üvegházgáz-kibocsátása   
    A perspektivikus megújuló energiaforrások szerepe a szállításban    
    A biogáz mint megújuló energiaforrás   

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    A biomassza égéséből származó globális higanykibocsátás kiinduló becslése   
    A mezőgazdaság hatása a levegő minőségére és az éghajlatra: kutatás, politika és szabályozás    
   
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    A közvetlen és közvetett szennyvízbevezetés biotesztes értékelése    
    A vízgazdálkodás versenyfeltételei és a vezetékhálózat használatának joga    
    Az ipari szennyvíz újrahasznosítása    
    Olajipari szennyvíz kezelése amfifil kopolimereket tartalmazó dugulásmentes membránokkal   

HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Elhasználódott energiatakarékos izzók begyűjtése Németországban   
    Az energiát vagy a foszfort érdemesebb-e visszanyerni a szennyvíziszapból?   
    Környezetvédelmi és gazdaságossági szempontok a hulladékfeldolgozásban   

SUGÁRZÁSOK
    Az urán állandó hatásának kitett édesvízi ökorendszerek kémiai és radiológiai veszélyeztetettségének sztochasztikus becslése   
    A második berlini „Csendesebb közúti közlekedés” elnevezésű projekt eredményei   

2010. 9. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    Az éghajlatváltozás jelenségei és az üvegházhatású gázok csökkentésének lehetőségei    
    A biogáz jövője a mezőgazdaságban   

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    Alternatív üzemanyaggal hajtott dízelmotor nanorészecske-emissziója    

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Kis mennyiségű toxikus nehézfémek kivonása szennyvízből és elektronikai hulladékból   
    Biológiai szennyvíztisztítás a borászatokban   
    Ipari szennyvizek biológiai tisztítása   

HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Költség/haszon elemzés a hulladéklerakók bioreaktorainak változataira    
    Immobilizálás – a hátrahagyott szennyeződés ártalmatlanítása   
    Szemétégető égéstermékeinek hasznosítása   
    Toxikus fémek az elemek hulladékában   
    A hulladék széntartalma megőrzendő érték   

SUGÁRZÁSOK
    Geoműanyagok a zajvédelem szolgálatában   

A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    Amin-oxidok [C8–C20] környezeti kockázatának becslése   
    Felhagyott bányák kezelése Franciaországban: a jelen helyzet és a kilátások   
    A toxicitásvizsgálat költségeinek hatása a nanoanyagok szabályozására   
    Cr(VI) koncentrációjának meghatározása hígított mintákban papírcsíkteszttel   

2010. 10. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    A világ energiafelhasználásának várható új paradigmája és az éghajlatváltozás    
    A környezeti teljesítmény indexének (EPI) rangsora és érzékenységelemzése    
    A feldolgozóipar innovációinak kapcsolata a fenntartható fejlődéssel   

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    A CO2-emisszió-kereskedelem hatása az áramtermelés során keletkező kibocsátásra   

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Benzollal és dízelolajjal szennyezett talajvíz biológiai tisztítása   
    Mennyi ólom kerülhet az ivóvízbe a vezetékrendszerből és a talajvízbe az e-hulladékot tartalmazó szemétből?   
    Petrolkémiai szennyvizek tisztítása   

HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    A hulladékkezelés véleménykutatási példái Angliában és Olaszországban   

SUGÁRZÁSOK
    Radioaktív anyag kimutatási módszerei   

2010. 11. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    A gazdaságosság elemzése az elektronikai hulladék hasznosítási folyamataiban
    Illatok, szagok érzékelése, hatásuk a környezetre és kivonásuk a levegőből   
    A fenntarthatóság indikátorainak értékelése    
    Az energiatermelés fejlesztése   

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Városok vízellátásának, szennyvízkezelésének lehetséges új útjai a jövőben   
    A peszticidek eltávolítása vízből – költséghatékony szoláris fotoreaktor tervezése és vizsgálata   
    Vágóhídi szennyvíz tercier kezelése   
    A szennyvíziszap-kezelés perspektivikus technológiái    

HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    A hulladékégetéstől a korszerű fluid ágyas elgázosításig   
    E-hulladék hasznosítása Kínában és Európában    

SUGÁRZÁSOK
    Zajcsökkentő útburkolatok európai országokban   
    Időjárásálló zajmérő rendszer   

A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    Optimális gazdálkodás a vizes élőhelyekkel – az árvízkockázat, pihenés és biodiverzitás megőrzése közötti kompromisszum   
    Az épületek energiatakarékos átalakítása, felújítása Németországban    
    Kapcsolt mikrobiológiai és geokémiai folyamatok geofizikai monitorozása felszín alatti stimulált bioremediáció során   

2010. 12. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    Melegen ajánlott a távhűtés   
    Modellvizsgálat a szennyvíz kezelésével termelt ivóvíz várható lakossági fogadtatásáról Ausztráliában   

VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Új elvek a csapadékvíz kezelésében   
    Emulziók és emulgeátorok eltávolítása a szennyvízből   
    Szennyvíztisztítás a baromfivágóhídon   
    Fenolok, ammónia és cianid eltávolítása biomassza-elgázosító mosóvízéből, nitrogén újrahasznosítása csepegtető szűrőkkel   
    Szennyvizek foszformentesítése   
    A tisztított szennyvizek és az épületek melegvíz-rendszereinek fertőtlenítése   

HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Lakott területen lévő veszélyeshulladék-tároló felszámolása Svájcban   
    Veszélyes hulladék kezelése és eltávolítása – csak nagy szakértelemmel   
    Az energiatakarékos izzók ártalmatlanítása   

SUGÁRZÁSOK
    Az atomerőművek reneszánsza?
    Környezetkímélő utak: kisebb zaj, visszadolgozott aszfalt

A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    Csapadék okozta környezeti kockázatok kezelése városban   
    Patogén szervezetek újrahasznosítható városi szennyvizekben    

2011

2011. 1. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    A szénterhelés-lábnyom (carbon footprints) alakulása az élelmiszerekben    
    A gátak biztonsága – műszaki, gazdasági és környezeti kockázatok elemzése    
    
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    A vizekben található, a humángyógyászatból származó nyomszennyezések    
    A jövő toalettrendszerei    
    Az ivóvízellátás kockázatai, ezek kezelése és kommunikációja    
    
HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Nehézfémek visszanyerése ipari és természeti közegekből Svájcban    
    Biogázgyártás    
    Kísérletek gumiabroncsok és PVC-hulladék újrahasznosítására    
    
SUGÁRZÁSOK
    Szén nanocsövek esetleges szerepe a nukleáris hulladék kezelésében    
    A csernobili atomkatasztrófa következményei Finnországban    
    
A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    Zöldtetők: kellemesebbé teszik a környezetet és enyhítik a vízgazdálkodás gondjait    

2011. 2. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    Az integrált termékpolitika érvényesítése Svájcban    
    Klímavédelem és hulladékkezelés    
    A 2010. év 10 csúcstechnológiája, amelyek hatással lesznek környezetünkre    
    Ketyeg a REACH órája    
    
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    Két oxigéntartalmú üzemanyagból és egy dízel üzemanyagból származó részecskék méreteloszlása
    Szén-dioxid a környezetvédelemben    
    
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    A klórion transzportja és tömegmérlege egy útszóró sót használó nagyvárosi térségben    
    Bajorország legnagyobb kommunális membrán-eleveniszapos (levegőztetési) létesítményének üzembe helyezése    
    
HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    A szennyvíziszap elégetésének energiamérlege    
    A szennyvíziszap mezőgazdasági alkalmazása Németországban    
    Laboratóriumi kísérletek a platinacsoport fémeinek visszanyerésére és a nehézfémek szennyvízből való kivonására    
    
SUGÁRZÁSOK
    Radon a vízművekben és a természetes vizekben    
    
A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    A tribológia környezeti hatásai    
    Nanoméretű és finomméretű cink-oxid-részecskék belélegzését követő tüdőkockázatok előrejelezhetősége    

2011. 3. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    A klímavédelem és a válságkezelési programok egyeztetésének lehetősége    
    Biológiai hulladék hasznosítása    
    Környezetvédelmi szempontok figyelembevétele megrendelések odaítélésénél    
    
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    Szintetikus dízelolajok emissziója    
    
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Nitrogénmentesítés a szennyvíztisztításban    
    Ipari szennyvíztisztító berendezés bővítése membrántechnológiával az üzemelés megszakítása nélkül    
    Ingatlanok vízháztartása    
    Regionális megoldások a szennyvízkezelésre    
    Azoszínezék-tartalmú szennyvíz kezelése mangán-oxid adszorbenssel    
    
    HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    A települési szilárdhulladék-kezelési technológiák összehasonlító vizsgálata életciklus-elemzéssel    
    
SUGÁRZÁSOK
    Hogyan biztosítható a környezeti zaj megbízható mérése?    
    
A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    Az elektromos járművek jövője Zürichben    
    Uszodai vizek biztonságosságát előrejelző indikátorok    

2011. 4. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    Szervezeti és technikai kezdeményezések a környezet jövőbeli védelmére    
    Biometán integrált termelése fűfélékből    
    Az elektronikai termékek fenntartható folyamatai és a hulladékkezelés kapcsolata    
    
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    A kis kazánokban elégetett biomasszából származó légszennyező anyagok jellemzői    
    
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Fejlesztés kényszerhelyzetben: a szennyvíziszap kezelésének lehetséges új módja    
    Anaerob eljárások ipari alkalmazása    
    A szennyvíz mint értékes energiaforrás    
    
HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Mit lehet tenni a szélturbinák kiselejtezett lapátjaival?    
    Dioxinok és klórozott bifenilek ártalmatlanítása    
    
A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    A kockázatok kezelése csapadékkal elárasztott településen    
    Az arzén okozta kockázatok becslése
    A speciáció fontossága különböző hidrológiai rendszerekben    

2011. 5. sz.

ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    Innovációs stratégiák analógiái a globális felmelegedés leküzdésére    
    Környezeti jog    
    A fenntartható fejlődés eszközeként igényelt prognózis és stratégia    
    Anyagáramlás egységes adatkörei az EU környezeti elszámolásaiban    
    A Fujitsu Laboratóriumok a környezetvédelem szolgálatában    
    
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    A szállítás energiafelhasználása és emissziója a fejlett országokban    
    Penészgombák és vegyi anyagok gőzei a belső terek levegőjében    
    
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    A csatornákból elszivárgó szennyvíz és a természetes vizekbe engedett tisztított szennyvíz lehetséges környezeti hatásai    
    A TTC-koncepció: az ivóvíz ismeretlen toxicitású szennyezőinek becslésére alkalmazható módszerek    
    A szennyvíziszap fertőtlenítése    
    
HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Gépjárművek a hulladékgyűjtés és szállítás céljaira    
    A nemesfémek egyre értékesebbek    
    
SUGÁRZÁSOK
    Zaj- és porvédő építmények és karbantartásuk    
    
A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    A mangán elektrokinetikus eltávolítása a folyami üledékből    
    Menekülés a nagyvárosba    

2011. 6. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    A EU tagállamainak környezeti elszámolásai: a kijutó vegyi anyagokból eredő terhelés gazdasági tényezői    
    A szennyvíz hőkapacitásának hasznosítása    
    A EU tagállamainak környezeti elszámolásai: az agrár-környezetvédelem gazdasági tényezői    
    
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    A EU tagállamainak környezeti elszámolásai: a levegőterhelés gazdasági tényezői    
    Bioüzemanyagok CO2-emissziója, bioolaj előállítása fűrészporból    
    
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Városok szennyvízkezelési rendszerei – integrált modell    
    A németországi közműcsatornák állapotfelmérésének eredményei    
    Nehézfémek eltávolítása és stabilizálása fémfeldolgozási szennyvízből erőművi hamuval és pernyével    
    Betonaknák helyett műanyag aknák a csatornában?    
    
HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Szemét vagy termék? Számítógépek importja és élettartamvégi kezelése Peruban    
    
A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    Szerves klórral szennyezett területek remediálási technológiái a fejlődő országokban    
    A kockázatok értékelése és nyilvánossága a nanotechnológia környezeti és egészségi hatásairól    

2011. 7–8. sz
.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    Az EU tagállamainak környezeti elszámolásai: a környezetvédelem kiadásai    
    Az EU környezeti adózási gyakorlatának információi és tapasztalatai    
    Energia a felhőkből?    
    Klímakímélő energiatermelés és hatékonyabb energiafelhasználás Svájcban    
    Energiamegtakarítás ipari épületekben    
    
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    Hogyan csökkenti szénlábnyomát egy nagy európai acélgyár?    
    
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Ipari szennyvízkezelő üzemek kezelési hatékonysága – esettanulmány    
    Szennyvíziszap szárítása napenergiával    
    
HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Szennyvíziszap és biológiai hulladék együttes erjesztése szennyvíztisztító üzemekben    
    Az építési hulladék újrahasznosítása    
    A szennyvíziszap energia- és foszfortartalmának együttes hasznosítása    
    
SUGÁRZÁSOK
    A New York állam által üzemeltetett West Valley radioaktív hulladék lerakó okozta kockázatok kvantitatív becslése    
    
A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    Az EU tagállamainak környezeti elszámolásai: a biológiai sokféleségnek, a föld hasznosításának gazdasági tényezői    
    A jövő épületei energiatakarékosak és emissziószegények lesznek    

2011. 9. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    Tartályok környezeti felelősségbiztosításának esettanulmánya    
    A biomassza hatékony alkalmazása a németországi energiatermelésben    
    
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    A villamosenergia-termelés és -fogyasztás CO2-intenzitásának számítási módszerei: globális áttekintés    
    Mérgező szén-monoxid mérésének megbízhatósága    
    
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Mit fogunk inni, ha kevés lesz a víz?    
    
HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Az európai szilárd hulladékot kezelő rendszerek elemzési technikái    
    Hulladékgazdálkodás Németországban és Japánban    
    
SUGÁRZÁSOK
    Transzurán elemek keresése az atomerőművek által a légkörbe kibocsátott radioaktívan szennyezett gázokban    
    
A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    Anyagkeverékek toxicitása    
    Antibiotikumok hatása és sorsa sertéstrágya anaerob digerálása folyamán    

2011. 10. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    A német gépjárműadók reformja és a klíma védelme    
    A megújuló energiaforrások és az atomerőművek együttműködésének kilátásai    
    A fenntartható energiagazdálkodás Európában 2020-ig és azt követően    
    
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    A PM2,5 és az aeroszol optikai vastagságának összehasonlítása Helsinki körzetében    
    Levegőszennyezés: egy nagyon rossz hír és egy jó    
    Biogáztermelő művek üvegházhatású gáz kibocsátása    
    
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Mikro- és nanoszennyeződés a vizekben: új feladatok a víztisztításban 1. rész: Mikroszennyező anyagok a szennyvízben    
    Mikro- és nanoszennyeződés a vizekben: új feladatok a víztisztításban 2. rész: Mikroszennyező anyagok a szennyvíztisztító üzemben    
    Természetközeli pufferzóna diffúz szennyeződések ellen    
    
HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Higany a széntüzelésű erőművekben és a kősó-elektrolizáló üzemek hulladékában    
    A hulladék nem szemét, hanem egyre nagyobb érték    
    
SUGÁRZÁSOK
    Kiégett kazetták átmeneti tárolója – műszaki újságírók látogatása Pakson A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    A fenntartható jövőkép elemzése – Stockholm energiafogyasztása 2050-ben    
    Városfejlesztés a 21. században    

2011. 11. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    Anyagok ismételt hasznosításának szempontjai a műszaki tervezésben    
    Metán előállítása fából Svájcban    
    A napenergia hasznosítása közvetlenül és közvetve    
    
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    Poliklórozott bifenilek és dioxinok a környezetünkben    
    
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Mikro- és nanoszennyeződés a vizekben: új feladatok a víztisztításban 3. rész: A mikroszennyeződés jelzése indikátoranyagokkal és a nanoszennyeződés kérdései    
    Mikro- és nanoszennyeződés a vizekben: új feladatok a víztisztításban 4. rész: Egy német vízügyi szervezet helyzetelemzése és véleménye a mikroszennyező anyagokról    
    Szennyvízkezelés a német vegyi és ipari parkokban    
    Szerves nyomelemek eltávolítása a szennyvízből – költségbecslés    
    Adszorpció és biológiai lebomlás a PRB-technológiában    
    
HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Veszélyes hulladékok kezelése Svájcban    
    Építési hulladékok hasznosításának tervezett szigorítása a tájrehabilitálásban    
    A hulladékégető művek fejlesztése    
    
A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    Szén és biomassza együttégetése során keletkező hamu környezeti és egészségi kérdései    
    Változó mobilitás – élhetőbb városok

2011. 12. sz.

ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    Energetikai jövőkép elemzése az ipar környezeti hatásainak vizsgálatával    
    Reális fizetési készség a klímavédelem érdekében    
    Példásan megszervezett szélerőmű-bővítés Svájcban    
    
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    A vállalatok és települések érintettsége a klímapolitikában, lehetséges magatartásuk Németországban    
    CO2-emisszió, arzénes vizek a környező országokban    
    
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Új foszforforrások: a hulladéklerakók és a szennyvíz    
    Textilipari festéket tartalmazó szennyvíz tisztítása    
    Perfluorozott vegyületek a talajvízben    
    
HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Közúti szemét kezelése és a levegő szennyezettségének csökkentése    
    A friss és a szinterezett vörösiszapból kioldható fémek vizsgálata Indiában    
    
SUGÁRZÁSOK
    Urán a talajban és a növényekben; uránkivonás növényi hamuval    
    Csendesebb közlekedés    
A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    A biológiai sokféleség megőrzendő érték    
    Bakik az élelmiszertermelésben, -ellátásban és -kezelésben

2012

2012. 1. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    A klímaváltozás hatása az európai infrastruktúra döntő fontosságú elemeire – esettanulmány az energiaszektorból    
    Az EU- és a nemzeti környezetvédelmi jogszabályok hatása a villamos és hőenergia szolgáltatására a cseh gazdaságban    
    Életciklus-elemzés az építőiparban    
    Az emisszió nemzetközi kereskedelmének új szabályrendszere    
    
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    Formaldehid és policiklusos aromás szénhidrogének a belső és a külső terekben    
    Környezetkímélő járművek a svájci sípályákon    
    A levegőszennyezés szabályozása az USA-ban    
    
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Háztetőről összegyűjtött esővíz fogyasztási célra: a napfénnyel fertőtlenítés (SODIS) alkalmazása és korlátozó tényezői    
    A vizes környezetben előforduló aceszulfám (mesterséges édesítőszer) a szennyvíz ideális kémiai markere a talajvízben    
    
SUGÁRZÁSOK
    Gumival módosított zajcsökkentő aszfalt    
    
A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    Fenntartható fejlesztés az építőiparban: „Zöld Programok”    

2012. 2. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    A környezeti szabályozás hatása az USA autóipari innovációjára és szabadalmaira    
    Németország energiaágazatának jövője    
    Európa energiaellátásának jövője    
    
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    A dízelmotorokban használt dízelolaj–víz emulzió illékony szerves vegyület kibocsátása    
    Széntüzelésű erőművek füstgáz-kéntelenítő rendszereinek műszaki–gazdasági optimálási lehetőségei    
    LIPASTO – A közlekedés szennyezőanyag-kibocsátásának adatbázisa Finnországra    
    
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    A mikrohullámú energia felhasználása a szennyvíziszap higiénikussá tételéhez    
    Nehézfémek eltávolítása a szennyvízből    
    
HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    A plazmagázosítás felhasználása a települési szilárd hulladék kezeléséhez    
    Nyomtatott áramköri lapok szétszerelési technológiája – újrahasznosítási és környezetvédelmi szempontok Kínában    
    
SUGÁRZÁSOK
    A városi zajszennyezés elleni védekezés lehetőségei    
    
A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    Peszticidek egy városi terület esővizében és háztetőről lefolyó vizében    
    Nagyvárosok ökológiai rendszerei    
    „Környezetkímélő termék” nyilatkozat építőanyagokra    

2012. 3. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    A környezet minőségének kapcsolata a jól-lét alakulásával    
    Kapcsolat a bioüzemanyagok innovációi és az ipar technológiai fejlődése között Kínában    
    Energiahatékonyság növelése Európában    

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    Az ipari forrásból származó etilén mérése repülőgépre telepített lézeres fotoakusztikus spektroszkópiai műszerrel    
    A kénvegyületek okozta légszennyeződés lehetséges hatása Közép-Kelet-Európa klímaváltozására    
    
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Szürkevíz újrahasznosítása Ausztráliában kertek öntözésére    
    Vízgazdálkodás a közeli és a távolabbi jövőben    
    
HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Az utcai szemét összegyűjtése és eltakarítása Bajorországban    
    Sikertörténet a svájci hulladékfeldolgozás    
    Elhasználódott gumiabroncsok anyagának hasznosítása    
    
A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    Veszélyben a fenyőerdők    
    Higiénia és tisztaság a tejüzemben    
    Ilyenek lesznek a jövő városai?    

2012. 4. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
A környezeti politika és a közvélemény nyomása mint a papíripari rostanyag tiszta gyártási technológiáinak hajtóerői     
    Az energiatermelés és a mezőgazdaság innovációinak kockázatai Brazíliában    
    Az éghajlat kedvezőtlen hatásainak megelőzése a vízgazdálkodásban    
    
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    A közlekedés okozta levegőszennyezés egy kanyonszerű bukaresti úton    
    
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    A demográfiai változások hatása a szennyvíztisztításra    
    Forgalmas utakról lefolyó víz tisztítása Svájcban    
    
HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    A műanyaghulladék újrafeldolgozásának nehézségei Németországban és Svájcban    
    A kommunális szennyvíz hasznosítása – Hollandiában    
    
SUGÁRZÁSOK
    Nukleáris kockázatok menedzselése    
    A közlekedés okozta zaj csökkentése    
    
A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    A beruházások területének meghatározása – lakossági vélemények vizsgálata    

2012. 5. sz.

ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    A környezeti politika és az innováció hatása az EU exportjára    
    Európai kereskedelmi rendszer az ÜHG-kibocsátás egységeire    
    Megújuló energiaforrások – ellenállás a változásokkal szemben Franciaországban    
    
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    Iparilag szennyezett levegő tisztítása utóégetéssel    
    Élelmiszer-ipari szagártalom vizsgálata    
    
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    A konzerviparnak kifizetődő a szennyvíz újrahasznosítása    
    A víztisztító eljárások környezeti terhelései, a szénlábnyom alakulása    
    Vízelosztó hálózatok hidraulikus üzemelésének hatása a fertőtlenítésből eredő melléktermékek koncentrációjára    
    
HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Szeméttelepek szellőztetése    
    A veszélyes hulladék ártalmatlanítása    
    
SUGÁRZÁSOK
    Változatok a zajvédő falakra    
    
A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    Vélekedések a környezeti hatások és a rákos megbetegedések kockázatának összefüggéséről    
    Műtrágyák és növényvédő szerek tárolásának veszélyei    
    Biszfenol A: jelentős expozíciós források részesedése a teljes fogyasztói expozícióból    
    Ökoenergia és urbanizáció: hogyan hat a madárvilágra a szélturbinák elterjedése
    Lakossági részvétel a tájvédelem döntéseiben – osztrák esettanulmányok
2012. 6. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    Az áramtermelés új szerkezete és a klímavédelem kihívásai    
    Energiaellátás beruházásainak optimális kockázatú összetétele – a megújuló energiaforrások japán esettanulmánya    
   
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    A biogáztermelés zaj- és bűzhatása elleni védelem    
    Üvegházhatású gázok kibocsátása a környezettudatos hanseWasser Bremen vállalatban     
    A bűz észlelése    
   
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Járművek tisztításának szennyvize    
    Az ipari szennyvíz tisztítás jövője     
    A víz ismételt hasznosítása    
   
HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    A városi bányászat mint a jövő lehetséges nyersanyagforrása    
    Hogyan tovább Fukushima után?    
   
A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    Tápanyag-küszöbértékek meghatározása a vízi környezet védelme érdekében    
    Kísérleti házak zéró környezeti hatással    

2012. 7. sz.
ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK
    A klímaváltozás hatásainak modellezése Svájc vízerőműveinek kihasználására a 2021–2050 időszakban    
    Környezettudatos vállalati információs rendszer    
   
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
    A hulladékok újrahasznosítása CO2-emissziót takarít meg    
    Brit lakossági vélemények az emissziós tanúsítványokról    
   
VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS SZENNYVIZEK
    Vízgazdálkodás és vízvédelem Németországban    
    Varsó szennyvízelvezető rendszerének átépítése    
    Lehetőségek az ivóvíz otthoni arzénmentesítésére    
    Levegőt, talajt, talajvizet szennyező veszélyes vegyi anyagok kiszűrése vagy elbontása    
    Foszfor visszanyerése a szennyvíziszapból árpa vetésével    
   
HULLADÉKOK ÉS KEZELÉSÜK
    Önellátás mint új irányzat az energiaellátásban újrahasznosítással    
    Környezetkímélő eljárás hulladéktárolók szigetelésére    
    Kiselejtezett lökhárítók újrahasznosítása    
    Hulladéklerakók rekultivációja    
    Használt PET-palackok anyagának újrahasznosítása    
   
A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
    A környezeti változások várható hatása az építészetben    
    Környezetkímélő kerítés élő sövényből    
    Életet mentenek a beton védőfalak    
    Az utak téli használatának biztosítása    
    Járdák és kerékpárutak fejlesztésének támogatása    


Éves előfizetés:
nyomtatott: 35 500,-Ft + ÁFA
CD-ROM: 32 000,-Ft + ÁFA
nyomtatott és CD-ROM: 48 500,-Ft + ÁFA

Példányonkénti előfizetés:

A folyóirat és CD példányonként is megrendelhető postai úton vagy személyes átvétellel írásos formában (iroda@elgoscar.eu vagy a 06-1-467-0188 faxszámon):

Folyóirat díja: 2.960.- Ft/db + ÁFA
CD díja: 2.670.- Ft/db + ÁFA
Folyóirat és CD díja: 4.041.- Ft + ÁFA

Bővebb információ, megrendelés:
ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft.
1095 Budapest, Soroksári út 164.
Tel.: 363-7231 ♦ Fax: 467-0188
e-mail: iroda@elgoscar.eu

Megrendelést és lemondást az alábbi elérhetőségeken csak írásban tudunk elfogadni!
A kiadvány lemondása a beérkezés dátumától lép érvénybe. A már kipostázott és kiszámlázott tételeket visszavenni és sztornózni nem áll módunkban. Kérjük a fentiek figyelembe vételét.

e-mail: iroda@elgoscar.eu ♦ Fax: 467-0188

megrendelőlap letöltése
A megrendelés visszavonásig érvényes (az év végén nem törlődik)
2007    2008    2009    2010    2011    2012